Prinudna likvidacija

Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom. Obavezne evidencije i sastavljanje pregleda obračuna pdv. Novine u poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Aktuelni propisi, propisi na engleskom jeziku, propisi u pripremi. Najveća baza propisa u republici srbiji. Prva uhićenja u gospiću provedena su u večernjim satima, 10. Na dan proglašenja ndh. Prvi uhićeni bili su.